نقش والدین در مطالعه کودکان

نقش والدین در مطالعه کودکان

نقش والدین در مطالعه کودکان

بدون شك يكي از مهم ترين و موثرترين دوران زندگي آدمي، كودكي است ؛ دوراني كه شخصيت کودک پايه ريزي شده و شكل ميگيرد. در اين دوران خواندن نخستين سنگ پايه زندگي اجتماعي كودك است. او باخواندن كتاب و گفتگو … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها