تاریخ جامع زندگی امام حسین
تاریخ جامع زندگی امام حسین

تاریخ جامع زندگانی امام حسین (ع) (تظلم الزهرا من اهراق آل العبا)تاریخ-جامع-زندگانی-امام-حسین-ع


تاریخ زندگانی امام حسین(ع) به -ویژه از مدینه تا کربلا- همواره مورد توجه بسیاری از مؤلفان شیعی بوده است و هر کدام از آن ها برای عرض ارادت به آن حضرت کتاب های ارزشمندی به رشته ی تحریر درآورده اند.

از جمله کتاب هایی که به گونه ای نسبتا جامع به موضوع زندگی امام حسین(ع) پرداخته، کتاب «تظلم الزهرا من اهراق دماء آل العیاء» (دادخواهی حضرت زهرا از ریخته شدن خون مطهر خاندان پیامبر(ص)) است؛ که طبق روایات این دادخواهی در روز قیامت نسبت به ستم هایی که به سیدالشهداء (ع) روا داشته شده است، صورت می گیرد. کتاب «تاریخ جامع زندگانی امام حسین(ع)، ترجمه ی آن کتاب است.

این کتاب پس از دو مقدمه ی مفصل، به صورت کامل به مقدمات قیام و توصیف کارزار و و قایع بعد از عاشورا می پردازد. در پایان نیز فضایل زیارت امام حسین(ع) و تربت حسینی را شرح می دهد.