غدیر پیمان ماندگار شیعه
غدیر پیمان ماندگار شیعه

غدیر پیمان ماندگار شیعهغدیر-پیمان-ماندگار-شیعه


غدیر یادآور عهد من و توست؛ عهدی که سال هاست ما و پدران ما با همه ی وجود آن را پاس داشته ایم.

غدیر، داستان دیروز نیست؛ چراغی است که امروزمان را می افروزد و ولایت، ریسمانی الهی است که همیشه و همه جا ما را به سوی خود فرا می خواند، آن که به این ریسمان الهی در آویزد، از دنیا بگسلد؛ آن که سایه ی پر مهر و بی بدیل ولایت را بر سر گسترد، سر بر آستان هیچ کس جز خدا فرو نیاورد. هر که حق را با امام علی (ع) و اولاد طاهرینش (ع) بشناسد؛ در میان قرائت های رنگارنگ و پر فریب سرگردان نگردد.

این کتاب در نه فصل تنظیم شده، که فصل نهم به چند پرسش درباره ی این رویداد مهم است.