قصه های دلنشین
قصه های دلنشین

قصه های دلنشینقصه-های-دلنشین


در این کتاب هشتاد حکایت خواندنی و پندآموز ی که به صورت کوتاه و در چندین پاگراف نوشته شده، تنظیم شده است.  در ابتدای کتاب نیز یک بیت زیبا نوشته شده است: (پند حکیم عین صواب است و محض خیر فرخنده بخت آنکه به سمع رضا شنید) حکایت هایی از جمله *گریه ی سلمان*، *جبران خودپسندی و سلام امام حسین(ع)*، *رابطه با امام زمان*، پند حکیم و تیغ سلمانی شاه*، *دیوار نفس* و …. آورده شده است.  لازم به ذکر است که حکایت ها از داستان های ائمه و اصحاب ایشان نیز می باشد و پیام های دینی، اخلاقی و انسانی را با ما منتقل می کند.