نبرد بی برنده (کاوشی درباره مجادله در روابط همسران و راهبردهای ویژه)نبرد-بی-برنده


کتاب «نبرد بی برنده» نخستین و تنها کتاب مستقل درباره ی «مجادله ی همسران» است. پدیده ای که اگر با مهارت مدیریت نشود، می تواند لطمه هایی جبران ناپذیر بر پیکیره ی لطیف زندگی همسران -به ویژه زوج های جوان- بزند. توان تخریبی «مجادله ی همسران» چنان بالاست که اگر هیچ آفت دیگری برای ویرانی بنیان خانواده موجود نباشد، به تنهایی قادر است این بنا را ویران کند.

این کتاب در چهار فصل تألیف شده است که عبارتند از:

فصل اول: ماهیت مجادله ی همسران و نمایی از این میدان کارزار

فصل دوم: زیان های مجادله ی همسران و آثار غمبار این نبرد بی برنده

فصل سوم: عوامل، ریشه ها و انگیزه های مجادله ی همسران

فصل جهارم: راهبردهایی برای مهار مجادله ی همسران و مدیریت آن