یکصد و ده سوال از استاد مطهری
یکصد و ده سوال از استاد مطهری

یکصد و ده سوال از استاد مطهرییکصد-و-ده-سوال-از-استاد-مطهری


در جمع ستارگان تابناکی که در آسمان اندیشه و خردورزی درخشیدند و وجود پرخیرشان چراغ راه حقیقت طلبان شد، استاد مرتضی مطهری جایگاهی ویژه دارد. او با شناخت هوشمندانه نسبت به سوالات اساسی جامعه درباره اسلام، در پی روشنگری های جامع بود. و شاید به همین دلیل بود که امام خمینی(ره)، آثار قلم و زبان این متفکر شهید را بی استثنا آموزنده و روان بخش دانستند.

مؤلف این کتاب را به 110 سوال که برخاسته از نیازهای فکری جامعه و به ویژه نسل جوان است، از میان آثار آن استاد فرزانه و اندیشمند گردآوری کرده و با یک سیر موضوعی، پرسش و پاسخ ها را تدوین نموده است.