اخلاق نبوت و امامتاخلاق-نبوت-و-امامت


پیشوایان شیعه برترین آموزگاران اخلاقند همیشان که در بین مردم راه می رفتند با آنان زندگی می کردند می نشستند بر می خاستند اما هر لحظه از حیات پربرکتشان درسی سترگ در کنش و منش بود.چه باید دانست بازآموختن آن رفتاری خوش است که از سوی آموزگاری بی عیب و خطا باشد

همان‌طور که از نام کتاب مشخص است، موضوع اخلاق را در دو حوزه نبوت و امامت مورد بررسی قرار داده است و منابع بسیار خوبی هم در کتاب معرفی شده‌اند. مصادیق مهم در منابع معتبر شیعه و سنی هم در این کتاب معرفی شده‌اند که در واقع رقمی بین 73 منبع را در برمی‌گیرد.

کتاب بررسی اخلاق و سیره پیامبر رحمت و مهرورزی و خاندان پاکش اثر مرحوم ملامحسن فیض کاشانی کتابی ارزشمند و بی بدیل می باشد.